Trashiyangtse dzongkhag

//Trashiyangtse dzongkhag

Website: www.trashiyangtse.gov.bt

Contact: PABX No:+975-04781109/781252/781202 ; FAX No:+975-04781135; Webmaster: (dorjit@trashiyangtse.gov.bt)

Gewogs under Trashiyangtse:

2017-10-15T13:49:16+06:00